DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Współpraca ze szkołami - Propozycja współpracy

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Aktualnie w Instytucie, istniejącym już ponad 50 lat, prowadzimy dwa kierunki studiów – filologię polską ze specjalnością edytorską i nauczycielską (studia 1. i 2. stopnia) oraz  dziennikarstwo i komunikację społeczną ze specjalnością media i broker informacji oraz reklama, concierge i PR (studia 1. stopnia). Od roku akademickiego 2018/2019 wprowadzimy dodatkowo kształcenie na kierunku polonistyka stosowana (studia 1. stopnia) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością redaktorską i copywriting /community manager (studia 2. stopnia).

W związku z tym chętnie podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem, podejmując współpracę ze szkołami znajdującymi się na terenie województwa podkarpackiego oraz województw ościennych. Posiadamy w tym zakresie kilkunastoletnie doświadczenie.

Proponowane formy współpracy (praktykowane dotychczas):

  1. Uczniowie wraz z nauczycielem, spośród zajęć prowadzonych w Instytucie w określonym semestrze dla studentów polonistyki bądź dziennikarstwa, wybierają te, które ich interesują i uczestniczą w nich (po wcześniejszej zapowiedzi) jako goście, wolni słuchacze. Jest to forma bezpłatna.
  2. Nauczyciel wraz z uczniami składa w dyrekcji IFP zapotrzebowanie na określony typ zajęć (wykładów czy warsztatów). Polega to na wyborze prowadzącego i problematyki zajęć. Nauczyciel akademicki w terminie ustalonym ze szkołą udaje się na zajęcia do placówki zamawiającej określony typ zajęć. Jest to forma płatna (honorarium, ewentualnie zwrot kosztów podróży – ustalone indywidualnie pomiędzy nauczycielem IFP a Dyrektorem szkoły – pokrywa placówka przyjmująca wykładowcę).
  3. W IFP prowadzimy klasę akademicką – Dyrektor szkoły podpisuje umowę zlecenie z pracownikiem IFP. W praktyce wygląda to tak, że uczniowie wraz z nauczycielem ustalają terminarz zajęć, które będą odbywać w salach IFP; następnie wybierają określone zajęcia (przedmioty), z których chcieliby pogłębiać wiedzę; uczestniczą w zamówionych zajęciach, które odbywają się tylko dla nich (z wyłączeniem studentów).  
  4. Inne formy współpracy – zaproponowane przez szkołę.

Ponadto współpracujące szkoły mogą bezpłatnie uczestniczyć we wszelkich imprezach i spotkaniach, które odbywają się w IFP (zaproszenia są przesyłane do szkół/współpracujących z IFP nauczycieli), a także konkursach i turniejach (np. dyktando, konkurs recytatorski, turniej debat oksfordzkich).

            Serdecznie zachęcamy do współpracy z nami.Dodano: 2018-02-08 10:30:16