DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
FILOLOGIA POLSKA, JĘZYK POLSKI, SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA


Kształcenie przyszłych nauczycieli języka polskiego:

  • pozwala zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (ewentualna zmiana nastąpi po zmianie standardów kształcenia);
  • w trakcie zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i praktyk nauczycielskich studenci przygotowywani zostają do pracy w szkolnictwie na właściwym poziomie edukacyjnym, w placówkach oświaty, szkolno-wychowawczych i ośrodkach kultury;
  • program nauczania optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe, językowe z metodyką nauczania, co czyni z naszych absolwentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów;
  • w procesie edukacji szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia z zakresu: metodyki nauczania języka polskiego, pedagogiki, psychologii, organizacji i podstaw prawnych nauczania.

Proponowane przedmioty z zakresu specjalizacji to m.in.:

metodyka nauczania literatury i języka polskiego, podstawy dydaktyki, psychologia, pedagogika.

Perspektywy zawodowe:

Dwuletnie studia drugiego stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku filologia polska, specjalizacja nauczycielska, posiadających dyplom licencjata. Kształcą polonistów, głównie przyszłych nauczycieli języka polskiego. Absolwent/ka nabywa uprawnienia do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwent/ka studiów II stopnia otrzymuje tytuł magistra filologii polskiej.
Są to studia nauczycielskie, w związku z tym student/ka ma obowiązek odbyć praktykę nauczycielską w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli – 150 godzin).

Dodatkowe możliwości:

Specjalizację nauczycielską można łączyć na ustalonych warunkach z innymi specjalnościami dostępnymi w ramach magisterskiego poziomu studiów. Łączona ze specjalnością asystent kadr zarządzających i elit politycznych oraz z edytorstwem rozwija zdolność świadomego budowania interpersonalnych relacji. Nauczyciel może również realizować współczesne tendencje do integracji i interferencji dziedzin nauki. Poza tym daje uprawnienia, o których mowa w dokładnym opisie właściwej specjalności.

Dzięki ukończeniu więcej niż jednej specjalności będziesz bardziej atrakcyjny/a na rynku pracy i szybciej znajdziesz wymarzoną pracę.Dodano: 2017-05-16 09:18:33« Wstecz