DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
FILOLOGIA POLSKA, SPECJALNOŚĆ EDYTORSKA


  Specjalność edytorska:

  • przygotowuje absolwenta/kę do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach, sektorze administracyjnym lub w firmach;
  • kształci specjalistów do spraw wydawniczych, dysponujących wszelką konieczną wiedzą o kulturze języka;
  • umożliwia zapoznanie się z pracą redaktora w wydawnictwie;
  • daje możliwość nabycia wiedzy z podstaw poligrafii współczesnej oraz zagadnień językowej poprawności.

Proponowane przedmioty z zakresu specjalności to m.in.:

krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej, projektowanie publikacji, podstawy poligrafii współczesnej, komputerowe przygotowanie publikacji, językowe przygotowanie publikacji. Opcje językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze pozwalają pogłębiać zainteresowania studentów oraz umożliwiają poszerzenie szeroko rozumianej erudycji.

Perspektywy zawodowe:

Student/ka uzyskuje tytuł licencjata filologii polskiej (specjalność: edytorstwo) oraz zostaje przygotowany/a do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach. Specjalność nie daje uprawnień pedagogicznych.
Praktyki i warsztaty: w wydawnictwach różnego typu. Student/ka odbywa w nich łącznie 100 godzin praktyk zawodowych (50 godzin po roku I + 50 godzin po roku II).

Dodatkowe możliwości:

Specjalność edytorską można łączyć na ustalonych warunkach ze specjalizacją nauczycielską. Takie połączenie wzbogaca wykształcenie o wiedzę z zakresu psychologii oraz ułatwia budowanie więzi i przekazywanie umiejętności w grupie pracowniczej.

Dzięki ukończeniu więcej niż jednej specjalności będziesz bardziej atrakcyjny/a na rynku pracy i szybciej znajdziesz wymarzoną pracę.

ze specjalnością turystyka dziedzictwa kulturowego lub


Dodano: 2017-05-16 08:59:21« Wstecz