DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Języka Polskiego


Zakład Języka Polskiego

Adres:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Języka Polskiego
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów 

Kierownik:

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, pokój  116; tel. (17) 872 12 43

Pracownicy: 

dr hab. prof. UR Bożena Taras, pokój 131; tel. (17) 872 12 48
dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka, pokój 115; tel. (17) 872 12 46
dr hab. prof. UR Maria Krauz (maria1108@interia.pl), pokój 119; tel. (17) 872 12 45
dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida, pokój 115; tel. (17) 872 12 46
dr hab. prof. UR Wioletta Kochmańska (wkochmanska@interia.pl),pokój 119; tel. (17) 872 12 45
dr Małgorzata Kułakowska, pokój 115; tel. (17) 872 12 46

dr Urszula Gajewska, pokój 131; tel. (17) 872 12 48
dr Grażyna Ewa Błachowicz, pokój 131; tel. (17) 872 12 48
mgr Stanisław Ożóg, pokój 131; tel. (17) 872 12 48


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-01-12 14:58:21Publikacje

Prace zwarte 

2007

  • K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2007 (III wydanie).

2006

  • A. Myszka, Toponimia powiatu Strzyżowskiego, Rzeszów 2006.

  • J. Lizak, Język reklam dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2006.


Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-05 10:25:07Konferencje

Organizacja konferencji

2007

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Silva rerum. Rzecz o współczesnej polszczyźnie Rzeszów-Łańcut, październik 2007 – koordynatorzy: prof. dr hab. K. Ożóg, prof. UR dr hab. Jadwiga Lizak, dr E. Błachowicz, dr E. Oronowicz-Kida.

2004

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, Rzeszów-Łańcut, październik 2004 – koordynatorzy: prof. dr hab. K. Ożóg, dr E. Błachowicz, dr J. Lizak, dr E. Oronowicz-Kida.


Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-05 10:20:10Działalność popularyzatorska

Działalność na rzecz środowiska uczelnianego i pozauczelnianego

  • E. Oronowicz-Kida: Przygotowanie tekstu dyktanda oraz prowadzenie corocznego Powiatowego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku –  latach 2003-2007.

  • A. Myszka (red.) Informator dla studentów filologii polskiej, Rzeszów 2006.

Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-05 10:14:29