DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku


Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów


Kierownik:

dr hab. prof. UR Zenon Ożóg, pokój 107; tel. 17 872 12 38


Pracownicy:
dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek, pok. 106, tel. 17 872 12 36
dr hab. prof. UR Janusz Pasterski, pok. 107, tel. 17 872 12 38
dr hab. prof. UR Anna Wal, pok. 106, tel. 17 872 12 36
dr hab. Agata Paliwoda, pok. 106, tel. 17 872 12 36
dr Stanisław Dłuski, pok. nr 107, tel. 17 872 12 38
dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, pok. 107, tel. 17 872 12 38


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-07-19 14:06:22Publikacje

a. monografie:

2009

 • A. Paliwoda, Granice i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2009, ss.199.


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-07-19 14:06:16Publikacje - artykuły

Artykuły:

2009

 • A. Jamrozek-Sowa, Nomada. Szkic do biografii Jerzego Grotowskiego, [w:] W stronę źródeł twórczości Jerzego Grotowskiego, praca zbiorowa, Rzeszów 2009, s. 11-20.

 • A. Jamrozek-Sowa, Galicyjskie itinerarium. O imaginacyjnej podróży Martina Pollacka, [w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog. Studia i szkice pod red. O. Weretiuk, J. Wolskiego, G. Jaśkiewicza, Rzeszów 2009, s. 362-371.


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-07-19 14:06:11Krytyka

Krytyka literacka i krytyka sztuki: 

2009

 • Z. Brzuchowska, Moc i władza poezji (IV Konkurs poetycki dla dzieci „Ja i świat”), „Nasz Dom Rzeszów”,  2009, nr 39.

 • Z. Brzuchowska, Świadectwa ludzkiego losu, [rec.: B. Kotula, Kostka szarego mydła, Rzeszów 2008], „Nasz Dom Rzeszów”,  2009, nr 43.

 • Z. Brzuchowska, Święto najmłodszych poetów (V Konkurs poetycki dla dzieci „Ja i świat”), „Nasz Dom Rzeszów” 2009, nr 44.


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-07-19 14:06:06Konferencje

A. organizacja konferencji:

2009

 • Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych. Ogólnopolska konferencja naukowa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 26-27.05. 2009 (Z. Andres, J. Pasterski).

 • Poezja żołnierska. Estetyka i wartości. W siedemdziesiątą rocznice wybuchu II wojny światowej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 19-20.11.2009 (J. Wolski, A. Paliwoda, Z. Ożóg).


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-07-19 14:06:00Osiągnięcia

Stypendia i staże zagraniczne i krajowe: 

2007

 • J. Pasterski, staż naukowy w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w okresie od 19 lutego 2007 do 10 lutego 2008.

 • A. Wal, staż naukowy w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ w okresie 19.02.2007-16.06.2007; 1.10.2007-30.11.2007.


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-07-19 14:05:54Działalność popularyzatorska (odczyty, konkursy)

 • Zofia Brzuchowska: współpraca z Rzeszowskim Oddziałem ZLP;

 • Zofia Brzuchowska: udział w promocji ksiązki B. Kotuli Kostka szarego mydła, marzec 2009 [wprowadzenie, recenzja książki]

 • Z. Brzuchowska: udział w komisji konkursowej IV Podkarpackiego Konkursu Poetyckiego „Ja i świat” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. 05.2008 r.


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-07-19 14:05:12Oferta dydaktyczna dla studentów

1. Prof. dr hab. G. Ostasz: Poezja polska XX wieku. Tradycje romantyzmu w liryce.
2. dr Zofia Brzuchowska: Nurt feministyczny w literaturze polskiej XX wieku. Dodano: 2011-07-19 14:04:51