DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych


Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych

Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych
ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
pokój 104; tel. 17 872 12 35

Kierownik:
dr hab.
prof. UR Marek Stanisz marekstanisz@gmail.com

Pracownicy:
dr hab. prof. UR Mariusz Chrostek m.chrostek@interia.pl
dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg
dr hab. prof. UR Joanna Rusin
dr Wojciech Maryjka


Czytaj więcej »


Dodano: 2011-04-27 11:00:58Publikacje

A. Książki autorskie

2010

  • Kazimierz Maciąg, „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej, Rzeszów 2010, ss. 455.

Czytaj więcej »


Dodano: 2011-04-27 11:00:41Konferencje naukowe

A. Organizacja konferencji naukowych

  • Rzeszów-Kombornia-Krosno, 13-14 listopada 2008 r., organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej Stanisław Pigoń dla uczczenia czterdziestej rocznicy śmierci Profesora Stanisława Pigonia (organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Rzeszowie, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Krośnie). [Czesław Kłak, Marek Stanisz]
  • Przemyśl-Rzeszów, 2-3.04.2009 r., organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej ku czci Juliusza Słowackiego – w dwusetną rocznicę urodzin Poety (organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk – oddział w Przemyślu i inni). [Mariusz Chrostek]

Czytaj więcej »


Dodano: 2011-04-27 11:00:17Realizowane projekty badawcze, Stypendia i staże krajowe

Realizowane projekty badawcze

  • M. Stanisz, uczestnictwo w projekcie badawczym zamawianym Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PBZ-MNiSW-03/II/2007) – praca w ramach VI tematu badawczego Klasycyzm (przewodnicząca Komitetu Naukowego projektu Humanizm…: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (UW); czas trwania projektu: lata 2008-2010; kierownik tematu badawczego Klasycyzm: dr hab. prof. UAM Katarzyna Meller).
  • M. Stanisz, Uczestnictwo w projekcie badawczym Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr grantu 3191/B/H03/2009/37) – czas trwania projektu: lata 2009-2011; kierownik projektu dr hab. prof. UMK Mirosław Strzyżewski.

Czytaj więcej »


Dodano: 2011-04-27 10:59:26Referaty

Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych w Uniwersytecie Rzeszowskim

 2009

  • Czesław Kłak, 5.03.2009 r., zebranie pracowników Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu – wygłoszenie referatu pt. Wacław Kubacki - portrety szkicowany z bliska.
  • Joanna Rusin, 20.01.2009 r., zebranie pracowników Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu oraz członków rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (połączone ze spotkaniem opłatkowym) – wygłoszenie referatu pt. Austriackie gadanie. Rzeszów we wspomnieniach dawnych rzeszowian.

Czytaj więcej »


Dodano: 2011-04-27 10:59:02Inne osiągnięcia

  • Marek Stanisz, praca w Radzie Naukowej czasopisma „Kwartalnik Edukacyjny”, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (od 2009 r.).
  • Marek Stanisz, praca w Komitecie Redakcyjnym periodyku „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2008 r.).

Czytaj więcej »


Dodano: 2011-04-27 10:58:35Oferta dydaktyczna dla studentów

            Prof. dr hab. Cz. Kłak, dr hab. prof. UR J. Rusin i dr hab. M. Stanisz prowadzą seminaria magisterskie z historii literatury XIX i XX wieku. Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z historii literatury romantyzmu i pozytywizmu, literatury powszechnej XIX wieku oraz wykłady monograficzne. Oferta dydaktyczna obejmuje również przedmioty, których tematem są konteksty literatury (Literatura i historia, Literatura pośród sztuk), nauki pomocnicze historii literatury, a także analiza i interpretacja dzieła literackiego.Dodano: 2011-04-27 10:57:10