DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia


Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

Adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

ul. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
 


Kierownik:

dr hab. Marek Nalepa, prof. UR 

 

Pracownicy:

 • dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR
 • dr hab. Roman Magryś, prof. UR
 • dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR

pokój 121; tel. (17) 872 12 31 (dr hab. Marek Nalepa, prof. UR – kierownik)
pokój 122; tel. (17) 872 12 32 (
dr hab. Roman Magryś, prof. UR, dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR, dr hab. GrzegorzTrościński, prof. UR )
 Dodano: 2010-12-01 12:03:04Wykaz aktualnie realizowanych tematów badawczych

dr hab. prof. UR Marek Nalepa

 • Niepublikowane pisma księdza Józefa Morelowskiego (wykłady z poetyki, retoryki i sztuki kaznodziejskiej).
 • Niepublikowana twórczość Hugona Kołłątaja.
 • Ideologia ziemiańska późnego oświecenia.

Czytaj więcej »


Dodano: 2010-12-01 12:02:25Wybrane publikacje

A. Prace zwarte

2016

 • M. Nalepa, Wiesław Setlak, „Syn bogini”. Wincenty „Witek” Różański, wydanie drugie, Rzeszów 2016, 163 s.

2015

 • M. Nalepa, W. Setlak, „Syn bogini”. Wincenty „Witek” Różański, Poznań 2015, 165 s.

2013

 • P. Żbikowski, W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796-1806, przygotowała do druku Lucyna Żbikowska, Wydawnictwo Werset, Lublin 2013, 264 s.
 • J. Morelowski, Prawidła wierszopiskie i kaznodziejskie, oprac. i wstępami opatrzyli M. Nalepa i G. Trościński, Wydawnictwo Naukowe Collegium Collumbinum, Kraków 2013, 144 s.

Czytaj więcej »


Dodano: 2010-12-01 12:00:49Udział z referatem w konferencjach krajowych

2016

 • J. Kowal, Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Karpińskiego (Klewinowo, 16–21 maja 2016 r.); organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa; nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013); tytuł wygłoszonego referatu: Ku czci „ojca narodów”: „Pieśń do Najjaśniejszego Imperatora Aleksandra, przez dwanaście panien ubogich, z powodu przybycia jego do Grodna, wyposażonych przez obywa teków, śpiewana”.
 • J. Kowal, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Być w mniejszości, być mniejszością (Łódź, 2–4 marca 2016 r.); organizatorzy: Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł wygłoszonego referatu: Polacy i cudzoziemcy, czyli „swoi” i „obcy” w środowisku naukowym Uniwersytetu Wileńskiego lat 1803–1825.
 • J. Kowal, III Kongres Badaczy XVIII Wieku: Wiek XVIII jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie (Poznań, 15–17 września 2016 r.); organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Uniwersytet    im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; tytuł wygłoszonego referatu: W obronie estetyki klasycznej. Tadeusza Eliaszewicza „Ogólne uwagi nad klasycznością i romantycznością”.
 • G. Trościński, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przestrzeń chrześcijańska w kulturze polskiej. Polska i Puławy na „głównym szlaku duchowych dziejów” (Puławy, 18 listopada 2016 r.); organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Powiat Puławski; tytuł wygłoszonego referatu: Religijność w literaturze sarmackiej.

Czytaj więcej »


Dodano: 2010-12-01 11:59:49Członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych

 • Towarzystwo Naukowe Sandomierskie
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem XVIII
 • Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie


Dodano: 2010-12-01 11:59:07Oferta dydaktyczna dla studentów - wykaz zajęć prowadzonych przez pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

dr hab. Marek Nalepa, prof. UR

 • historia literatury polskiej (epoki staropolskie i oświecenie),
 • arcydzieła literatury europejskiej do 1822,
 • podstawy edytorstwa,
 • kultura mniejszości narodowych i etnicznych,
 • seminarium magisterskie*,
 • analiza i interpretacja dzieła literackiego,
 • nauki pomocnicze historii literatury polskiej.

Czytaj więcej »


Dodano: 2010-12-01 11:57:45