DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną


Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną

Adres:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

Kierownik:

dr hab. prof. UR Dorota Karkut, pokój 109: tel. 17 872 12 40

Pracownicy:

dr hab. prof. UR Elżbieta Mazur, pokój 123: tel.17 872 12 33
dr Tadeusz Półchłopek, pokój 123: tel. 17 872 12 33
dr Agata Kucharska-Babula, pokój 109: tel.(0-17) 872 12 40
dr Danuta Hejda, pokój 123: tel.(0-17) 872 12 33
dr Elżbieta Kozłowska, pokój 123: tel.(0-17) 872 12 33


Czytaj więcej »


Dodano: 2019-10-23 08:57:43Publikacje

Prace zwarte

2001

 • Alicja Jakubowska-Ożóg, Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego, Rzeszów 2001, ss. 204.

 • Elżbieta Mazur, „Rozpoznania”. O twórczości poetyckiej Emila Granata, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2001, ss. 180. 


Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-05 13:33:55Artykuły do 2002 r.

2002

 • Zygmunt Sibiga, Szkolna i pozaszkolna edukacja językowa dzieci i młodzieży w zbiorowościach polonijnych Stanów Zjednoczonych [w:] Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą, pod red. J. Kidy i L. R. Wowk, Rzeszów 2002, s. 93 – 100.

 • Elżbieta Mazur, „Poezja rodzinnych krajobrazów”, czyli o wierszach Emila Granata, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej, pod red. H. Kurczaba, U. Kopeć, E. Kozłowskiej, Rzeszów 2002, s. 315-324.


Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-05 13:30:07Konferencje naukowe

Referaty wygłoszone na konferencjach krajowych:

2008

 • Elżbieta Mazur, Uwagi o biografii Zbigniewa Bieńkowskiego – konferencja naukowa: Między biografią, literaturą i legendą, Rzeszów, 9 kwietnia 2008.


Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-05 13:27:13Oferta dydaktyczna dla studentów

Tematyka seminariów magisterskich i licencjackich prowadzonych przez pracowników Zakładu:

 • Współczesne koncepcje nauczania w świetle podręczników do języka polskiego.

 • Integracja treści kształcenia polonistycznego.


Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-05 13:23:36Osiągnięcia

Staże zagraniczne i krajowe 

 • Elżbieta Mazur – staż naukowy w Uniwersytecie Jagiellońskim 25.02.2008 r. – 15.06.2008 r. 

 • Alicja Jakubowska-Ożóg - staż habilitacyjny w Uniwersytecie Jagiellońskim 20.02.06- 20.06.06; 1.10.06- 30.03.07

 • Urszula Kopeć - staż  w semestrze letnim w roku akademickim 2005/ 2006 na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Filologii Polskiej.

 • Dorota Karkut – staż naukowy w Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2000 r.). 


Czytaj więcej »


Dodano: 2009-05-05 13:20:06